Skip to content

Herendi Gábor Rendezvény

v

RENDEZÉS ÉS LEVEZÉNYLÉS EGY KÉZBEN

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.hgrendezveny.hu

H.G. Rendezvény Kft. 1126 Budapest, Hertelendy utca 13. Adószám: 13791812-2-43

Tárhelyszolgáltató

Tárhelypark – Websupport Magyarország Kft.

Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Közösségi adószám: HU25138205

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@tarhelypark.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Jelen Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A jelen Weboldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen Weboldalon történő külön regisztráció. Kivételt képez a fentiek alól a kapcsolatfelvétel az alábbiakban részletezettek szerint.

A Látogató bármikor felveheti a kapcsolatot velünk, ha a „Kapcsolat” gombra kattintást követően a kapcsolatfelvétel során megadja nevét és email címét, majd a „Küldés” gombot. Látogató egyben a „Küldés” gombbal azt is elfogadja, hogy ezen kapcsolatfelvételére az ott megadott email címre választ küld.

A HGrendezveny.hu figyelmezteti és kéri a Látogatót, hogy a fenti pontban írtak esetén ügyeljen a fenti pont szerinti adat(ok) pontos és hibátlan feltüntetésére, mivel a hibás megadásából eredő problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A fenti pont szerinti adatközlése önkéntes.

Amennyiben hibát észlel az általa már korábban közölt adatok körében, haladéktalanul értesítsen minket, a jelen Weboldalon megadott elérhetőségei valamelyikén.

A kapcsolatfelvétel nem keletkeztet sem rendelési, sem vásárlási kötelezettséget.

HGrendezveny.hu a kapcsolatfelvétel során a Látogató által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a kapcsolatfelvételre való válaszadás érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg a vonatkozó megkeresést meg nem válaszolja, továbbá meg nem szünteti a tevékenységét. A fenti adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint látja el. Az adatkezelés a Látogató önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, amely a kapcsolatfelvétel alapján vélelmezhető.

A kezelt adatok köre a Látogató által megadott adatok (email címe, neve). A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Látogató IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldalon “cookie”-kat használunk, hogy megmondja, hogy adott Látogató járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat, illetve szolgáltatásokat, amelyek a Látogatót leginkább érdekelhetik. Látogatót tájékoztatjuk, hogy vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül.

Látogató a kapcsolatfelvétel során önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az HGrendezveny.hu a az általa megadott adatokat a fenti időtartamig kezelje és tárolja.

HGrendezveny.hu köteles gondoskodni a megadott személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és biztonsági intézkedéseket és kialakítani azokat a szabályokat, amelyek az egyes adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Jelen weboldallal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várja: info@hgrendezveny.hu

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a regisztráció során generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.